Waa maxay tillaabooyinka lagu samaynayo baqshadda gacanta?